Telefoon Menu

MultiSure BV
Tosca 18 - 2926 PK - Krimpen aan den IJssel
Telefoon+31 (0)180 - 55 27 27   Telefooninfo@multisure.nl

Zorgverzekering

Voor wie is deze informatie belangrijk?

Nederlands ingezetenen die niet in aanmerking komen voor de zorgverzekeringswet, aangezien zij géén inkomen genieten uit Nederland c.q. een EU-land. Dit is het geval indien u een inkomen heeft uit een arbeidsovereenkomst met een buitenlandse werkgever, in bijvoorbeeld de USA.

Collectieve MultiSure Buitenland zorgpolis 

Speciaal voor verzekerden met een buitenlands inkomen is, in samenwerking met CZ, de Collectieve MultiSure Buitenland zorgpolis ontwikkeld. Uiteraard adviseren wij u daarbij graag.

In onderstaande bijlage treft u het aanvraagformulier en de gezondheidsvragenlijst, welke nieuwe verzekerden volledig ingevuld en ondertekend aan ons kantoor dienen in te zenden.
Voor het meeverzekeren van tandartskosten, volgens de aanvullende verzekering Uitgebreide Tandarts Collectief, dient een tandartsverklaring te worden overlegd. Dit formulier zal u, door CZ, automatisch worden toegezonden na ontvangst van uw aanvraag.
Voorts treft u onderstaand een vergoedingenoverzicht, welke de verschillen aangeeft met betrekking tot de diverse aanvullende verzekeringen.

Opzeggen huidige verzekering

Zoals reeds eerder vermeld is uw huidige zorgverzekering niet rechtsgeldig. Wij adviseren u uw bestaande zorgverzekering schriftelijk (bijvoorkeur aangetekend) op te zeggen.
Ons bereikt regelmatig de mededeling dat sommige zorgverzekeraars op het verzoek tot opzegging van de verzekering als antwoord geven: “U kunt gewoon verzekerd blijven”. Wij adviseren u dan met klem te vragen om een schriftelijke verklaring, waaruit blijkt dat uw verzekeraar bekend is met het feit dat u niet Wlz verzekerd bent.
Uiteraard kunnen uw meeverzekerde gezinsleden normaal gebruik blijven maken van de bestaande zorgverzekering. Kinderen tot 18 jaar kunnen verzekerd blijven op de zorgverzekering van uw partner.

NB: Heeft u momenteel recht op Zorgtoeslag? Zo ja, dan adviseren wij u dit per dezelfde datum te beëindigen omdat u op de Buitenland Zorgpolis geen recht heeft op zorgtoeslag.

Boete bij het niet melden van beëindiging van uw dienstverband

Niet tijdig melden kan wettelijk leiden tot een boete! Zodra u uw dienstverband met de buitenlandse werkgever beëindigt en weer in Nederland terugkomt, dient u dit ONMIDDELLIJK aan ons te melden.
U bent dan namelijk weer Wlz-gerechtigde en daardoor wettelijk verplicht om een reguliere zorgverzekering af te sluiten, ongeacht of u al dan niet een Nederlandse werkgever heeft.

Deze regeling is ook van toepassing indien u drie maanden of langer in Nederland verblijft.

Uw melding geven wij direct door aan CZ, zodat uw Collectieve MultiSure Buitenland polis wordt vervangen door een reguliere zorgverzekering. Dit zal in de regel betekenen dat de premie iets lager zal worden doch het door u verzekerde pakket zal geen wijziging ondergaan.
Zoals bij alle zorgverzekeringen geldt uiteraard ook voor u dat u op 1 januari van elk jaar kan overstappen naar een zorgverzekeraar van uw keuze.

Communicatie over uw zorgverzekering in het algemeen

Wij adviseren u om meldingen met betrekking tot wijzigingen, welke op uw polisdekking van invloed kunnen zijn, uitsluitend via ons kantoor te laten lopen. Over rechtstreeks contact met CZ worden wij door CZ in de regel niet geïnformeerd.

Heeft u vragen of hebt u advies nodig? Neemt u dan gerust contact met ons op.

MultiSure BV 
Tosca 18
2926 PK - Krimpen aan den IJssel
Telefoon+31 (0)180 - 55 27 27
Telefooninfo@multisure.nl